• Справки

  Удобно е.

  Получавате в реално време пълна информация относно състоянието по сметките си и движенията за определен период от време.

 • Операции

  Спестява време и пари.

  Извършвате дистанционно банкови операции, в удобно за Вас време и място. Спестявате до 50% от таксите и комисионите.

 • Mozilla Firefox

  Важно.
 • Настройки

  Лесно е.

  Настройки Лесно настройвате потребители и задавате индивидуално техните права за достъп.

 • Поща

  Удобно е.

  Можете да изпращате инструкции в свободен формат до Банката. Получавате различни уведомления от Банката.

 • Сигурност

  Сигурно е.

Всички транзакции са
защитени посредством 128-bit SSL криптиране

Изтеглете инструкцията за работа с новата системата за Интернет Банкиране на ИНВЕСТБАНК АД

Инструкция за работа

Важно за клиентите на ИБ
За да можете да подписвате Вашите нареждания с Банков Сертификат през Mozilla Firefox, е необходимо да заявите и изпратите към Банката НОВА заявка за издаване на Банков Сертификат!

Инструкция за Банков Сертификат