Всички транзакции са
защитени посредством 256-bit SSL криптиране

Изтеглете инструкцията за работа с новата системата за Интернет Банкиране на ИНВЕСТБАНК АД

Инструкция за работа

Важно за клиентите на ИБ
За да можете да подписвате Вашите нареждания с Банков Сертификат през Mozilla Firefox, е необходимо да заявите и изпратите към Банката НОВА заявка за издаване на Банков Сертификат!

Инструкция за Банков Сертификат